MAP məhsullarının üstünlükləri
  • Sağlam və gigiyenikdir
  • Qabın içində məhsulun qida dəyəri qorunur
  • Praktikdir, daşınması və saxlanması rahatdır
  • Məhsul son vəziyyətdə istifadəyə hazır olduğu üçün daha az əmək tələb edir və itki olmur
  • Məhsulun etiketində məhsulun xam maddə məlumatlarından tutmuş bütün emal prosesini əks etdirən məlumatlar əldə etmək mümkündür