MAP məhsulları

 • MAP məhsullarının üstünlükləri

  Modifikasiya Atmosferli Paketləmə (MAP) sistemi ilə qablaşdırılma prosesində qabın içindəki məhsulun təbii rəngi qorunur, saxlama müddəti uzanır və bu müddət ərzində ilk gündəki təzəliyini saxlayır

  • Sağlam və gigiyenikdir

  • Qabın içində məhsulun qida dəyəri qorunur

  • Praktikdir, daşınması və saxlanması rahatdır

  • Məhsul son vəziyyətdə istifadəyə hazır olduğu üçün daha az əmək tələb edir və itki olmur

  • Məhsulun etiketində məhsulun xam maddə məlumatlarından tutmuş bütün emal prosesini əks etdirən məlumatlar əldə etmək mümkündür


Harada yerləşirik?