• DANA: GÖVDƏ

    DANA: GÖVDƏ

    Saxlama müddəti: 6 gün

    Məhsulun xüsusiyyətləri: Dananın daxili orqanları çıxarıldıqdan, başı, ön və arxa ayaqları qıç hissədən kəsildikdən sonra qalan 2 ədəd sümüklü uzun bud və 2 ədəd 2 sümüklü qoldan əmələ gələn, böyrək yağları çıxarılmış ət parçasıdır.

    Canlı heyvanın çəkisi 400-600 kq-a çatan kimi kəsilir və 200-300 kq arası gövdə əldə edilir. Parçaya sarılaraq çatdırılır.

Harada yerləşirik?