• DANA: QOL - SÜMÜKLÜ

    DANA: QOL - SÜMÜKLÜ

    Saxlama müddəti: 6 gün

    Məhsulun xüsusiyyətləri:
    11qabırğaya ayrılmış antrikot, qol, kürək, boyun, döş və qıç sümüyünü əhatə edən hissədir.

    Parçaya sarılaraq çatdırılır.

Harada yerləşirik?