• DANA: BUD - SÜMÜKLÜ

    DANA: BUD - SÜMÜKLÜ

    Saxlama müddəti: 6 gün

    Məhsulun xüsusiyyətləri: can əti hissəsi, miyantənk, xarici hissə, yumurta hissəsi və yuxarı hissədən, daxili hissə və qıç sümüyünü əhatə edən hissədir. 2 qabırğaya ayrılmışdır. Qıç sümüyü və qarın hissə xaric bütün məhsullar dəyərli ət qrupuna daxildir.

    Parçaya sarılaraq çatdırılır.

Harada yerləşirik?