• DANA: QISA SÜMÜKLÜ BUD

    DANA: QISA SÜMÜKLÜ BUD

    Saxlama müddəti: 6 gün

    Məhsulun xüsusiyyətləri: qıç sümüyü, orta sümük və çanaq sümüyü də daxil olmaqla miyantənk, can əti, qarın olmayan hissə.

Harada yerləşirik?