Sümüksüz Məhsullar

 • Vakuumlu məhsulların üstünlükləri:

  Vakuumlu məhsul sümüklü ət parçasının sümüklərdən ayrıldıqdan sonra vakuumlu qablarda qablaşdırılır. Qabın içindəki bütün hava məhsulun paketlənməsindən öncə çıxarıldığı üçün mikroorqanizmlərin yarana biləcəyi şəraitin meydana gəlməsinə yol verilmir və məhsulun saxlanma müddəti uzanır.

  • Sağlam və gigiyenikdir.

  • Vakuumlu dana əti məhsullarının saxlanma müddəti uzundur, uzunmüddətli istifadəyə imkan yaradır.

  • Sümüklü məhsullara nisbətən daha az əmək tələb edir və az itki verir.

  • Hazırlanan son məhsula görə lazım olan vakuumlu məhsul tədarük ediləcəyi üçün qənaətli və asan istifadə oluna biləndir.

  • Saxlanması və daşınması rahatdır.

  • Vakuum açıldıqdan sonra 30 dəqiqə ərzində ətin rəngi havadakı oksigen sayəsində öz təbii qırmızı rəngini alır.


Vakuumlu məhsullarının üstünlükləri
 • Sağlam və gigiyenikdir
 • Vakuumlu dana əti məhsullarının saxlanma müddəti uzundur, uzunmüddətli istifadəyə imkan verir
 • Sümülkü məhsullara nisbətən daha az əmək tələb edir və daha az itki verir
 • Hazırlanan son məhsula görə lazım olan vakuumlu məhsul tədarük ediləcəyi üçün qənaətli və asan istifadə oluna biləndir
 • Saxlanması və daşınması rahatdır