• DANA: QİYMƏ

  DANA: QİYMƏ

  Orta ədəd ağırlığı (kq): Təzə - 2 gün

  Saxlanma müddəti: Təzə - 8 gün

  Məhsulun xüsusiyyətləri: 100 faiz dana ətindən, iki dəfə çəkilərək böyüklüyü 4.5 mm, yağ faizi maksimum 20% olmaqla istehsal edilir.

  İstifadə forması: Qiymə ilə hazırlanan bütün yeməklər üçün uyğundur.

MAP məhsullarının üstünlükləri
 • Sağlam və gigiyenikdir
 • Qabın içində məhsulun qida dəyəri qorunur
 • Praktikdir, daşınması və saxlanması rahatdır
 • Məhsul son vəziyyətdə istifadəyə hazır olduğu üçün daha az əmək tələb edir və itki olmur
 • Məhsulun etiketində məhsulun xam maddə məlumatlarından tutmuş bütün emal prosesini əks etdirən məlumatlar əldə etmək mümkündür