• DANA: QİYMƏ

    DANA: QİYMƏ

    Orta ədəd ağırlığı (kq): Təzə - 2 gün

    Saxlanma müddəti: Təzə - 8 gün

    Məhsulun xüsusiyyətləri: 100 faiz dana ətindən, iki dəfə çəkilərək böyüklüyü 4.5 mm, yağ faizi maksimum 20% olmaqla istehsal edilir.

    İstifadə forması: Qiymə ilə hazırlanan bütün yeməklər üçün uyğundur.

Harada yerləşirik?