• DANA: QİYMƏ DÖNƏR

    DANA: QİYMƏ DÖNƏR

    10 kq: 11509

    Saxlanma müddəti: 6 ay

    Məhsulun tərkibi: Dananın bud və döş ətindən istifadə edilir (90% qiymə, 10% yarpaq).

Harada yerləşirik?